SKOLOR
Bli Medlem
Deltagande skolor
Studiebesök
Utbildningar
Produkter
OH-bilder
Frågor och Svar

   AKTUELLT
17-06-2008
Seminarium - UngChans - 16 oktober 2008
 
Bli medlem i Bunkeflomodellens nätverk!
Nu kan alla skolor bli medlemmar i Bunkeflomodellens nätverk! Nätverket och den här hemsidan fungerar som plattform för utbyte av erfarenheter kring hälsofrämjande arbete i skolan. Bunkeflomodellens vision är att skapa olika möjligheter för en hälsosam livsstil.
Detta får skolan som medlem
 • Rabatterat pris på våra arrangemang
  - 10% rabatt på en föreläsning vid ett tillfälle
  - 10% rabatt på våra seminarier och kurser för 2 personer/år. (Se mer under utbildningar)
 • Rabatterat pris på våra produkter
  - 5% rabatt på alla våra produkter som Instruktionsboken till livet, handledarpärmen och inspirationsboken, Hälsobarometern och filmen om Bunkeflomodellen (om man vill köpa fler filmer än den man får som medlem)
 • Gratis studiebesök (ordnas ca 2 ggr/år) 15 medlemsplatser/tillfälle
 • Frihet att använda Bunkeflomodellens logga - "Hoppzan"
 • Skolans namn på hemsidan samt länk till skolans egen hemsida
 • Möjlighet att ladda ner OH-bilder och logga från hemsidan
 • Filmen Ett sätt att leva – Bunkeflomodellen
 • En skylt med texten "Bunkeflomodellen - vår skola är med!"
 • Medlemsbrev två gånger om året (via mail)
 • E-post och telefonservice. Tidvis får vi en oerhört stor mängd med förfrågningar om Bunkeflomodellen. När belastningen på oss är stor prioriterar vi att i första hand svara på frågorna frän våra medlemmar

Kostnad
Medlemsavgift: 900 kronor exklusive moms.
Medlemskapet gäller årsvis, det vill säga om man blir registrerad medlem 2005-03-05 så gäller det till 2006-03-04.


Villkor för medlemskap i Bunkeflomodellen
Läs detta innan du går vidare till formuläret för att anmäla skolan!
 • Kontaktpersonen/hälsopromotorn ansvarar för det material som visas om skolan på Hälsa+Kunskap! Bunkeflomodellens hemsida.
 • Namnet på er skola och er kontaktperson läggs ut på vår hemsida, så att andra skolor som vill ha kontakt med er kring ert hälsofrämjande arbete ska kunna ha möjlighet att kontakta er. Säg till oss om ni av någon anledning inte vill att era uppgifter ska visas.
 • Genom medlemskapet stöder ni även det lokala Bunkefloprojektet, som leder till större erfarenheter om hälsofrämjande arbete, och leder till nya rön inom forskningen för de olika hälsorelaterade områdena.
 
 
  (C) 2005 Hälsa+Kunskap! Bunkeflomodellen - info@bunkeflomodellen.com - Webbdesign av leXorNet