KONTAKT
Kontaktpersoner
Referensgruppen
Vägbeskrivning

   AKTUELLT
17-06-2008
Seminarium - UngChans - 16 oktober 2008
 
Kontakt - Referensgruppen
Referensgruppen finns till för att stötta idrottslärare i Bunkeflomodellens nätverk och är en form av kvalitetssäkring. Idrottslärarrna som ingår i referensgruppen är kunniga inom olika specialområden av skolämnet idrott och hälsa. Tanken är att idrottlärare som undrar över något kring idrottsämnets didaktik, dvs. frågor om vad, hur och varför man kan välja olika typer av arbetssätt i idrottsundervisningen kan ta kontakt med referensgruppen och då få råd och stöd.
Myrtel Berggren
Idrottsadjunkt Lärarutbildningen, Malmö högskola.
E-post adress myrtel.berggren@lut.mah.se
Jan-Eric Ekberg
Idrottsadjunkt Lärarutbildningen, Malmö högskola.
E-post adress jan-eric.ekberg@lut.mah.se
Lars Kristén
Idrottslärare, Fil mag. pedagogik, Högskolan i Halmstad. Doktorand vid Institutionen för lärarutbildning, Luleå Tekniska Universitet. Leder ett forskningsprojekt om idrottens betydelse för rörelsehindrade barn och ungdomar relaterat till välbefinnande, socialt stöd och intervention med hjälp av idrottsprogram.
E-post adress lars.kristen@hos.hh.se
Jane Meckbach
Idrottsadjunkt Idrottshögskolan i Stockholm, doktorand i pedagogik.
E-post adress jane.meckbach@ihs.se
Kajsa Murmark
Idrottslärare i Skanör och Kämpinge Gymnastikförening.
E-post adress kajsa.murmark@swipnet.se
Anders Raustorp
Sjukgymnast, idrottsadjunkt, Högskolan i Kalmar.
E-post adress anders.raustorp@ro.hik.se
Gun Sandborgh-Holmdahl
Idrottsadjunkt, Högskolan Eskilstuna Västerås.
E-post adress ghl@mdh.se
Anders Szczepanski
Enhetschef, Centrum för Miljö- och utomhuspedagogik, Linköpings universitet.
E-post adress andsz@esi.liu.se
Åsa Wiberg
Idrottsadjunkt, Växjö universitet.
E-post adress asawiberg@telia.com
Barbro Zetterström
Idrottsadjunkt, Lärarhögskolan i Malmö.
E-post adress b.z@home.se
 
 
  (C) 2005 Hälsa+Kunskap! Bunkeflomodellen - info@bunkeflomodellen.com - Webbdesign av leXorNet