FÖRETAG & ORG.
Vår Affärsidé
Utbildningar
Produkter
Frågor och Svar

   PRODUKTER
Handledarpärmen
Med hälsan som hävstång
The Life Manual
Instruktionsbuch fürs Leben
Att vara ideell
Instruktionsboken till livet

   AKTUELLT
17-06-2008
Seminarium - UngChans - 16 oktober 2008
 
Handledarpärmen
Handledarpärmen är ett utmärkt verktyg för hälsa på arbetsplatser, bl a för studiecirklar och är fylld av cirka 190 sidor vetenskap och vardag för de som vill inspirera andra till en hälsofrämjande livsstil. Ett måste för arbetsplatsen! Den passar också utmärkt för dem som redan jobbar med friskvård och hälsorådgivning.


Instruktionsboken till livet
Boken fokuserar på vad som leder till en god och varaktig hälsa. Vad kännetecknar en människa som mår bra? Vilken livsstil leder sannolikt till hälsa och ett långt rikt liv? Utifrån dessa kunskaper om den välmående människan kan vi fundera över hur vi kan främja hälsan. Instruktionsboken till livet utgår från det promotiva – hälsofrämjande – perspektivet. Det innebär att vi diskuterar hälsa och livsstil utifrån en helhetssyn, där du själv, motivation, värderingar, fysisk aktivitet, kost, stress, sömn och glädje är några av pusselbitarna. Vi är övertygade om att Instruktionsboken till livet kan leda till positiva livsstilsförändringar både hos dig själv och dina medarbetare och därmed bli en vägvisare till hälsa och välbefinnande.


Pärmsärtryck
32 sidor ur Handledarpärm, Instruktionsboken till Livet.

Detta utdrag innehåller Flik 3, "Arbetsplatsen som arena för hälsa" och del ur lärarhandledningen med tillhörande sidor från Flik 4, "Inspiration och vetenskap" samt arbetsblad från Flik 7, "Arbetsblad".

Ladda hem det i PDF-format här!


Instruktionsboken till livet, Handledarpärmen
Handledarpärmen innehåller förutom fakta och inspirerande läsning även arbetsblad och uppgifter för egen reflektion och för gruppdiskussioner. Livsavgörande hälsofrågor ställs på sin spets; Är livet bara något som sker, eller kan du själv vara med och styra färdriktningen? Vågar du ta dig själv på större allvar? För att göra det lättare att arbeta med materialet i grupp innehåller handledarpärmen en studiehandledning med förslag på kursupplägg samt ett rikt OH-material.


Se utdrag ur Instruktionsboken till livet, Handledarpärmen (pdf)
  • Innehållsförteckning
  • Flik 4, utdrag ur avsnitt om balansen i livet
  • Flik 4, utdrag ur avsnitt om att vara tidskompetent
  • Flik 4, utdrag ur avsnitt om sömn
  • Flik 5, första sidan om fysisk aktivitet
  • Flik 5, första sidan om kost
  • Flik 7, exempel på arbetsblad
  • Flik 8, utdrag ur lärarhandledningen


Pris Instruktionsboken till livet, Handledarpärmen
1-5 pärmar: 2 400 kr/st, exkl.moms
6-10 pärmar: 1 900 kr/st exkl.moms
Fler än 10 böcker: Pris enligt offert


Instruktionsboken till livet, Inspirationsboken
Inspirationsboken är ett utmärkt komplement till Handledarpärmen och riktar sig direkt till individer. Den kan även läsas helt oberoende av Handledarpärmen. Instruktionsboken till livet, Inspirationsboken vill ge dig kunskap och inspiration för din egen utveckling mot bevarad och utvecklad hälsa och välbefinnande. Den vill uppmuntra dig till att ändra livsstil; från en stillasittande till en mer fysisk aktiv. Inte genom att förbereda dig för New York Marathon, utan inspirera dig till att förändra ditt liv och därmed din hälsa. Livet är vår största idrott och du är träningsbar i alla dess former, från vaggan till graven. Därför får du inte uppleva livet som åskådare. Inspirationsboken finns att köpa fr o m v.43 2004. Läs mer


Pris Instruktionsboken till livet, Inspirationsboken:
1-10 böcker: 240 kr/st, exkl.moms och porto
11-50 böcker: 220 kr/st, exkl.moms och porto
51-100 böcker: 199 kr/st, exkl.moms och porto
Fler än 100 böcker: Pris enligt offert


Instruktionsboken till livet, Handledarutbildning
Vi kan även hålla kurser för blivande studiecirkelledare i Instruktionsboken till livet. Kontakta oss för mer information.


<< Tillbaka till Produkter
 
 
  (C) 2005 Hälsa+Kunskap! Bunkeflomodellen - info@bunkeflomodellen.com - Webbdesign av leXorNet