FÖRETAG & ORG.
Vår Affärsidé
Utbildningar
Produkter
Frågor och Svar

   AKTUELLT
17-06-2008
Seminarium - UngChans - 16 oktober 2008
 
Vår Affärsidé
Vi vill inspirera människor till en mera positiv och balanserad livsstil, som leder till hälsa. Vi hjälper dig att skapa en hälsofrämjande arbetsplats med friskare medarbetare. Det gör vi genom åtgärder på strategisk nivå, teoretisk nivå och på praktisk nivå.


Att skapa en hälsofrämjande arbetsplats
På strategisk nivå utvecklar vi en strategi för hälsa genom att först beskriva nuläget kring hälsa och livsstil inom organisationen. Utifrån denna tittar vi på behov och önskemål om hälsofrämjande åtgärder, tar fram visioner och mål för hälsosatsningen, förankrar den i ledningen och skapar en handlingsplan. På teoretisk nivå utbildar vi ledare i ledarskap ur ett hälsoperspektiv och hälsoinspiratörer som vill medverka till en frisk arbetsplats samt medarbetare i livsstilskompetens och hälsofrämjande åtgärder. På praktisk nivå erbjuder vi ett utbildningsmaterial – Handledarpärmen, Instruktionsboken till livet. Den passar utmärkt för de som redan jobbar med friskvård och hälsorådgivning. För dig som vill utveckla din kunskap om kost, motion, stress och motivation och inspiration till att ta egna initiativ, har vi en inspirationsbok – Instruktionsboken till livet.


Ladda ner som Adobe Acrobat PDF-fil Ladda hem broschyren här!
 
 
  (C) 2005 Hälsa+Kunskap! Bunkeflomodellen - info@bunkeflomodellen.com - Webbdesign av leXorNet